Eagle Cals(イーグル カル)...デカル
アイテムNO スケール 商品名 価格
EC 1 1:72、1:48 FW 190D-9's A-8  Green Hearts (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 2 1:72、1:48 FW 190D-9's A-8  Green Hearts (1:48) 1,400在
(1:72) 1,400 在
EC 3 1:72、1:48 FWs 190D-9's  Green Heart (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 4 1:72、1:48 FW 190D-9's Ta152 tailed "Brown 4" (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 5 1:72、1:48 FW 190A-5, A-6, A-7 (1:48) 1,400在
(1:72) 1,400 在
EC 6 1:72、1:48 FW 190A-7, A-8 (1:48) 1,400在
(1:72) 1,400 在
EC 7 1:72、1:48 Sturmjager Sturmstaffel / As (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 8 1:72、1:48 Sturmjager Sturmgruppe Udet (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 9 1:72、1:48 FW 190A-8s (JG-5) (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 10 1:72、1:48 FW 190Doras,F&A (1:48) 1,400在
(1:72) 1,400 在
EC 11 1:72、1:48 FW 190A-8s JG301,JG54,JG-1 (1:48) 1,400 在
(1:72) 1,400
EC 12 1:72、1:48 BF 190G-6 JG300 "Wilde Sau" (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 13 1:72、1:48 Me 262A-1a JG7,KG(J)6 (1:48) 1,400 在
(1:72) 1,400
EC 14 1:72、1:48 Doras of Galland Circus (1:48) 1,800
(1:72) 1,400
EC 15 1:72、1:48 BF 109K-4s (1:48) 1,800
(1:72) 1,400
EC 16 1:72、1:48 BF 109G-10s (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 17 1:72、1:48 Hs 129s (1:48) 1,400在
(1:72) 1,400 在
EC 18 1:72、1:48 Hs 129s (1:48) 1,400 在
(1:72) 1,400
EC 19 1:72、1:48 FW 190D-13 "Yellow 10" and friends (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 20 1:72、1:48 F4u Corsairs (VF17) (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 21 1:72、1:48 FW 190D-9s Yellow Tailed (1:48) 1,400 在
(1:72) 1,400
EC 22 1:72、1:48 FW 190s (JG-4 sturm) (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 25 1:72、1:48 1:72、1:48 (1:48) 1,400 在
(1:72) 1,400
EC 26 1:72、1:48 BF 109G-10s (from Augsburg's Last Eagles EF-3) (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 27 1:72、1:48 BF 109G-6s (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 28 1:72、1:48 BF 109G-6s (1:48) 1,400
(1:72) 1,400 在
EC 29 1:72、1:48 Me 262 (1:48) 1,400
(1:72) 1,400 在
EC 30 1:72、1:48 1st Pursuit Squadron Flying Tigers (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 31 1:72、1:48 2nd Pursuit Squadron Flying Tigers (1:48) 1,400
(1:72) 1,400 在
EC 32 1:72、1:48 3rd Pursuit Squadron Flying Tigers (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 35 1:72、1:48 Schlangenschwarm FW 190s (1:48) 1,400
(1:72) 1,400 在
EC 36R 1:72、1:48 The Blond Knight Bf 109G-6s(ハルトマン機) (1:48) 2,300
(1:72) 1,900 在
EC 37 1:72、1:48 BF 109G-6s (1:48) 1,400 在
(1:72) 1,400
EC 38R 1:72、1:48 BF 109G-6s (1:48) 2,000 在
(1:72) 1,600 在
EC 39 1:72、1:48 BF 109G-6s (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 40 1:72、1:48 BF 109G-6 JG-1、JG-11、JG-54 (1:48) 1,400 在
(1:72) 1,400在
EC 41R 1:72、1:48 BF 109G-6 JG-3、JG-53、JG-54 (1:48) 2,000 在
(1:72) 1,600 在
EC 42R 1:72、1:48 BF 109G-6 JG-3、JG-5、JG-52、JG77 (1:48) 2,000 在
(1:72) 1,600 在
EC 43R 1:72、1:48 BF 109G-14 JG-1、JG-52、JG77 (1:48)2,000在
(1:72)1,600在
EC 44 1:72、1:48 Me 262 (1:48) 1,400
(1:72) 1,400 在
EC 45R 1:72、1:48 Bf 110C-1, E-1 2/ZG76, NJG 1 (1:48) 2,000
(1:72) 1,700 在
EC 46R 1:72、1:48 BF 109G-14 JG3, JG5, JG52, JG53 (1:48) 2,000 在
(1:72) 1,600 在
EC 47R 1:72、1:48 BF 109G-6 / Trop JG27, JG51 (1:48) 2,000 在
(1:72) 1,600
EC 48 1:72、1:48 BF 109G-4 / Trop JG27, JG52, JG53 (1:48) 1,400 在
(1:72) 1,400
EC 49 1:72、1:48 Scaled Black Crosses (1:48) 1,200
(1:72) 1,200
EC 50 1:72、1:48 Majer Hans Assi Hahn & JG2 PT-1(BF109E) (1:48) 1,400 在
(1:72) 1,400
EC 51 1:72、1:48 Majer Hans Assi Hahn & JG2 PT-2(BF109F) (1:48) 1,400 在
(1:72) 1,400
EC 52 1:72、1:48 Majer Hans Assi Hahn & JG2 PT-3(BF109G) (1:48) 1,400 在
(1:72) 1,400 在
EC 53R 1:72、1:48 Fw 190A-2/A-3/A-4/A-5 アッシハーン (1:48) 2,000 在
(1:72) 1,400
EC 56 1:72、1:48 Little Chief Col Frank Klibbe 56TH, F, G ,P-47 (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 57 1:72、1:48 FW190-D JG2 JG6&JG301 (1:48) 1,400
(1:72) 1,400 在
EC 58 1:72、1:48 FW190-D JG2 JG4 JG26&JG51 (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 59 1:72、1:48 FW 190D-9s (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 60 1:72、1:48 Fw190D-9s JG-4, JG-6, JG-26, JG-51 (1:48) 1,400
(1:72) 1,400 在
EC 61 1:72、1:48 FW190D-9s JG6, JG26, JG301, 1/Erg, KG(J) (1:48) 1,400
(1:72) 1,400 
EC 62R 1:72、1:48 BF109K-4s JG27, JG52 (1:48) 2,000 在
(1:72) 1,600 在
EC 63R 1:72、1:48 BF109K-4s JG27, JG53 (1:48) 2,000
(1:72) 1,600 在
EC 64 1:72、1:48 Graf & Grislawski (F-4) PT-1 (1:48) 1,400
(1:72) 1,400
EC 65 1:72、1:48 Graf & Grislawski (G-2, F-4) PT-2 (1:48) 1,400
(1:72) 1,400 
EC 66 1:72、1:48 Graf & Grislawski (F-4) PT-3 (1:48) 1,400 在
(1:72) 1,400
EC 67 1:72、1:48 Graf & Grislawski (G-2〜G-6) PT-4 (1:48) 1,400 在
(1:72) 1,400
EC 74 1:72 Bf109K-4's JG3,27 & NJ11 (1:72) 1,400 在
EC74-48R   1:48 Bf 109K-4s JG3,JG27,NJG11 (1:48) 2,000 
EC 75 1:72 Bf109K-4's JG3,27 (1:72) 1,400 在
EC75-48R   1:48 Bf 109K-4s JG27,JG53 (1:48) 2,000 在
EC 86 1:72、1:48 He 162's 1/JG-1, 2/JG-1, 3/JG-1 (1:48) 1,500
(1:72) 1,500 
EC 87 1:72、1:48 He 162's 1/JG-1, 3/JG-1 (1:48) 1,500
(1:72) 1,500
EC 88R 1:72、1:48 Bf 109Gs JG 300 PT-1 (1:48) 2,000
(1:72) 1,600 在
EC 89R 1:72、1:48 Fw 190s JG 300 PT-2 (1:48) 2,000
(1:72) 1,600 在
EC 90R 1:72、1:48 Bf 109s & fw 190s JG 300 PT-3 (1:48) 2,000
(1:72) 1,600在
EC 97 1:72、1:48 Ju 87G 10/SG-2 (1:48) 2,300 在
(1:72) 1,900 在
EC 98 1:72、1:48 Ju 87G 4,3/SG-2 (1:48) 2,300 在
(1:72) 1,900 在
EC 99   1:48 Fw 190A-8’s JG 3 シュッルム (1:48) 1,680
EC 100 1:72、1:48 P-51 of Major George Preddy (1:48) 4,800
(1:72) 4,800
EC 101   1:48 P-51D 375FG/362,364FS (1:48)2,000 在
EC 102   1:48 P-51D 375FG/362,363FS (1:48)2,000 在
EC 103   1:48 P-51D 375FG/363,364FS (1:48)2,000 在
EC 104 1:72、1:48 P-47D サンダーボルト(バブルトップ) (1:48) 2,300 在
(1:72) 1,800 在
EC 105 1:72、1:48 P-47D 366TH, 350TH/FG (1:48) 2,300 在
(1:72) 2,000 在
EC 106 1:72、1:48 P-47D 79TR, 405TH/FG (1:48) 2,300 在
(1:72) 2,000 在
EC 107 1:72、1:48 P-47D 404th、FG (1:48)2,300 在
(1:72) 1,900 在
EC 108 1:72、1:48 V/JG2、JG2、U/JG2 (1:48)2,300 在
(1:72) 1,900 在
EC 109 1:72、1:48 T/JG2、3/JG2、W/JG51 (1:48)2,300 在
(1:72) 1,800 在
EC 110 1:72、1:48 8/JG6、Stab JG4、Stab JG6 (1:48)2,300
(1:72) 1,800 在
EC 111 1:72、1:48 U/JG6、Stab JG26、V/JG2、2/JG2 (1:48)2,300 在
(1:72) 1,800 在
EC 112-48   1:48 Fi 156C I/JG54、5/Sch G1、7(H)/21 (1:48) 2,300 在
EC 113-48   1:48 Fi 156C V/JG2、JG53、NJG1、5/1(H)32 (1:48) 2,300 在
EC 114 1:72、1:48 スピットファイア Mk.IX RCAF, RAAF, USAAF (1:48) 2,300 在
(1:72) 1,900
EC 115 1:72、1:48 スピットファイア Mk.IX RCAF, YO-R, 21-E, ZX-I (1:48) 2,300 在
(1:72) 1,900
EC 116 1:72、1:48 スピットファイア Mk.IX RCAF, AE-W, AE-B, GC-K (1:48) 2,300 在
(1:72) 1,900
EC 117 1:72、1:48 Bf 110C/D 5/ZG1、Stab/ZG26、6/ZG26 (1:48) 2,700 在
(1:72) 2,000 在
EC 118 1:72、1:48 Bf 110C/D 6/ZG76、3/ZG26 (1:48) 2,700 在
(1:72) 2,000 在
EC 119 1:72、1:48 Bf 110C/D 8/NJG 3、1/NJG3、ZG76 (1:48) 2,700 在
(1:72) 2,000 在
EC 120   1:48 Bf 109E-1 Trager Gruppe 186、JG26、51、52 (1:48) 2,400
EC 121   1:48 Bf 109E-1 JG20、27、52、77 (1:48) 2,400
EC 122   1:48 Bf 109E-1 JG27、52、54、77 (1:48) 2,400
EC 123-48   1:48 Ta 152C JG301, W.NR 110006 (1:48) 2,500在
EC 124 1:72、1:48 Fw 190D-9, D-11, II/JG301, I/JG26 (1:48) 2,400 在
(1:72) 1,800
EC 125 1:72、1:48 Fw 190D-9, II/JG301, III/JG2 (1:48) 2,400 在
(1:72) 1,800 在
EC 126 1:72、1:48 Fw 190D-9, D-13, I/JG26 (1:48) 2,400
(1:72) 1,800 在
EC 127 1:72、1:48 Me 262A-1a, JV44, III/JG7 (1:48) 2,400
(1:72) 1,800 在
EC 128   1:48 Fw 190A-1/A-2/A-3 JG-2、JG-51 (1:48)2,400在
EC 129   1:48 Fw 190A-2/A-3 JG-1、JG-26、JG-51 (1:48)2,400在
EC 130   1:48 Bf 109F-4 Trop II/JG 27機&エース機 (1:48)2,400在
EC 131   1:48 Bf 109F-4 Trop 8/JG 27機&エース機 (1:48)2,400在
EC 132 1:72、1:48 Bf 109G-6s 9/JG52、 II/JG51 (1:48)2,400 在
(1:72)1,800
EC 133 1:72、1:48 Ta 152H-0s JG301 (1:48) 2,400
(1:72) 2,000 在
EC 134 1:72、1:48 Ta 152H-0、H-1/R 11 JG301 (1:48) 2,400 在
(1:72) 2,000 在
EC 135 1:72、1:48 Bf 109F-2s JG 3、JG 54 (1:48) 2,400
(1:72) 2,000 在
EC 136 1:72、1:48 Bf 109F-2s JG 3、JG 51、JG 54 (1:48) 2,400
(1:72) 2,000 在
EC 137 1:72、1:48 Bf 109F-2s JG 2、JG 3、JG 54 (1:48) 2,400
(1:72) 2,000 在
EC 138 1:72、1:48 Me 262As of KG(J) ユニット (1:48) 2,400 在
(1:72) 2,000 在
EC 139 1:72、1:48 P-51Ds Thunderbird, Duchess Arlene, Flying Dutchman (1:48) 2,300
(1:72) 1,600 在
EC 140 1:72、1:48 P-51Ds Hun Hunter/Texas, Lou IV, Sharkmouth (1:48) 2,300
(1:72) 1,600 在
EC 141 1:72、1:48 P-51Ds Feeble Eagle, Ridge Runner III, Ferocious Frankie (1:48) 2,300 在
(1:72) 1,600 在
EC 142 1:72、1:48 P-51Ds Big Beautiful Doll, Da' Quake, Petie 2nd (1:48) 2,300 在
(1:72) 1,600 在
EC 143 1:72、1:48 Ju 87B  T6+AN, イエローG (1:48) 2,300 在
(1:72) 1,600 在
EC 144 1:72、1:48 Ju 87B/R T6+AC, AK, F1+AN (1:48) 2,300 在
(1:72) 1,600 在
EC 145   1:48 B-25J 345BG (Air Apaches) (1:48) 2,600 在
EC 146   1:48 B-25H Eatin Kitty, Clana Louise, Dutch (1:48) 2,600
EC 147   1:48 He 219 Uhu (A-0、A-2、A-7) (1:48) 2,340 在
EC 148 1:72、1:48 P-61A Black Widow (A-5、A-10) (1:48) 2,340
(1:72) 1,880 在
EC 149 1:72、1:48 He 111H STG 3/JG 27/KG 26 (1:48) 2,600 在
(1:72) 1,880 在
EC 150 1:72、1:48 F4U-1 コルセア VMF 213、214 (1:48) 2,800 在
(1:72) 2,200 在
EC 151 1:72、1:48 F4U-1 コルセア VF 17、VMF 124、125 (1:48) 2,800 在
(1:72) 2,200 在
EC 152 1:72、1:48 F4U-1 コルセア VMF 213、JT 150、152 (1:48) 2,800 在
(1:72) 2,200 在
EC 153 1:72、1:48 Ju 88A-4 KG 30、51、76 (1:48) 2,600 在
(1:72) 1,880 在
EC 154 1:72、1:48 Ju 88A-4 KG 51、54 LG-1 (1:48) 2,600 在
(1:72) 1,880 在
EC 157 1:72、1:48 スピットファイアー MK.Ia 19、54、234、610sqn (1:48) 2,400 在
(1:72) 1,900在
EC 158 1:72、1:48 スピットファイアー MK.II 17、19、118、315sqn (1:48) 2,400 在
(1:72) 1,900在
EC 161 1:72、1:48 F4U-1a コルセア (1:48) 2,400 在
(1:72) 1,900在
EC 162 1:72、1:48 F4U-1a コルセア (1:48) 2,400 在
(1:72) 1,900在
EC 163 1:72、1:48 FAA Corsairs 1836、1843NA、1842Sq (1:48) 2,400 在
(1:72) 1,900在
EC 164 1:72、1:48 Do 335 Pfil W.Nr 240102、105、108、162 (1:48) 2,400 在
(1:72) 1,900在
EC 165 1:72、1:48 Fw 190Fs (F-8/9) Luftflotle4、SG2 (1:48) 2,400 在
(1:72) 1,900在
EC 166 1:72、1:48 Fw 190Fs&A-9 Luftflotle4、SG2、KG(J)27 (1:48) 2,400 在
(1:72) 1,900
EC 167 1:72、1:48 Mosquito MK.IV/PR.MK.IV No.1 PPU、109、627Sq (1:48) 2,200
(1:72) 1,700
EC 168 1:72、1:48 Mosquito MK.IV 418、464、487、605Sq (1:48) 2,200
(1:72) 1,700
EC 169 1:72、1:48 Mosquito MK.IV 82、305、464Sq (1:48) 2,200
(1:72) 1,700
EC 170 1:72、1:48 Me 262B-1a/U-1 NJG 11 Red 8,10 (1:48) 2,400 在
(1:72) 2,000在
EC 171 1:72、1:48 Bf 190G-6s JG 2、51、54、302 (1:48) 2,400在
(1:72) 1,800在
EC 172 1:72、1:48 Bf 190G-6s JG 2、54、300、302 (1:48) 2,400 在
(1:72) 1,800在
    
32nd Scale Eagle Cals
アイテムNO スケール 商品名 価格 備考
EC14-32R 1:32 Doras of Galland Circus JV44( D-9, D-11) 2,600 
EC 20-32 1:32 VF-17 JOLLY ROGERS (F4U-1A) 1,600  
EC 21-32 1:32 FW 190D-9s Yellow Tailed JG54, JG26 & JG2 1,600 
EC 35-32 1:32 Schlangenschwarm FW 190s 1,600
EC36-32R 1:32 The Blond Knight Bf 109G-6s(ハルトマン機) 2,300
EC37-32R 1:32 BF 109G-6、Graf & Grislawaki 2,300
EC38-32R 1:32 BF 109G-6、JG 51、54 2,300
EC 39-32 1:32 BF 109G-6s 1,600
EC40-32R 1:32 BF 109G-6 JG-1、JG-11、JG-54 2,300
EC41-32R 1:32 BF 109G-6 JG-3、JG-53、JG-54 2,300
EC42-32R 1:32 BF 109G-6 JG-3、JG-5、JG-52、JG77 2,300
EC43-32R 1:32 BF 109G-14 JG-1、JG-52、JG77 2,300
EC45-32R 1:32 Me 110C-1/E-1 ZG 76/NJG 1 2,800
EC46-32R 1:32 BF 109G-14 JG3, JG5, JG52, JG53 2,300
EC47-32R 1:32 BF 109G-6 / Trop JG27, JG51 2,300
EC 48-32 1:32 BF 109G-4 / Trop JG27, JG52, JG53 1,600
EC 49-32 1:32 Scaled Black Crosses 1,300
EC 50-32 1:32 Majer Hans Assi Hahn & JG2 PT-1(BF109E) 1,600
EC 51-32 1:32 Majer Hans Assi Hahn & JG2 PT-2(BF109F) 1,600
EC 52-32 1:32 Majer Hans Assi Hahn & JG2 PT-3(BF109G) 1,600
EC 53-32 1:32 Majer Hans Assi Hahn & JG2 PT-4(FW190A) 1,600
EC 56-32 1:32 Little Chief Col Frank Klibbe 56TH, F, G ,P-47 1,600
EC 57-32 1:32 FW190-D JG2 JG6&JG301 1,600
EC 58-32 1:32 FW190-D JG2 JG4 JG26&JG51 1,700
EC 59-32 1:32 FW 190D-9s 1,600 
EC 60-32 1:32 Fw190D-9s JG-4, JG-6, JG-26, JG-51 1,600
EC 61-32 1:32 FW190D-9s JG6, JG26, JG301, 1/Erg, KG(J) 1,600  
EC62-32R 1:32 BF109K-4s JG27, JG53 2,300
EC63-32R 1:32 BF109K-4s JG27, JG53 2,300 在 
EC 64-32 1:32 Graf & Grislawski (F-4) PT-1 1,600
EC 65-32 1:32 Graf & Grislawski (G-2, F-4) PT-2 1,600
EC 66-32 1:32 Graf & Grislawski (F-4) PT-3 1,600
EC 67-32 1:32 Graf & Grislawski (G-2〜G-6) PT-4 1,600
EC 68-32 1:32 A,V,G Tomahawks 81-A2 (P-40B/C) 1,600
EC 69-32 1:32 A,V,G Tomahawks 81-A2 (P-40B/C) 1,600
EC 70-32 1:32 A,V,G Tomahawks 81-A2 (P-40B/C) 1,600 
EC 71-32 1:32 RAF P40 TomahawkUB  PT-1 1,600
EC 72-32 1:32 P-38 Lightnings 1,600
EC 73-32 1:32 RAF P40 TomahawkUB  PT-2 1,600
EC74-32R 1:32 Bf109K-4's JG3,27 & NJG11 2,300 在 
EC75-32R 1:32 Bf109K-4's JG27,53 2,300
EC 76-32 1:32 FW 190A-8s JG301, JG54 1,600 在 
EC 77-32 1:32 FW 190A-8s JG300, JG301 1,600 在 
EC 78-32 1:32 FW 190A-8s JG5, JG54, JG301 1,600 在 
EC 79-32 1:32 FW 190A-8s JG5, JG300, JG301 1,600
EC80-32R 1:32 Bf 109G-10's JG51, 52, 300 & NJG11 2,300 
EC81-32R 1:32 Bf 109G-14/AS & G-10's KGJ6, 52, JG300 2,300 在 
EC 82-32 1:32 Fw 190A-5's JG-1, JG-2, JG-11 1,680
EC 83-32 1:32 Fw 190A-5's JG-1, JG-2, JG-11, JG-54 1,680 
EC 86-32 1:32 He 162's 1/JG-1, 2/JG-1, 3/JG-1 1,680 
EC 87-32 1:32 He 162's 1/JG-1, 3/JG-1 1,680
EC88-32R 1:32 Bf 109Gs JG 300 PT-1 2,300 
EC89-32R 1:32 Fw 190s JG 300 PT-2 2,300 在 
EC90-32R 1:32 Bf 109s & fw 190s JG 300 PT-3 2,300 在
EC 91-32 1:32 Fw 190F-8s フローテ4、SG2、SG10 (HA) 1,840
EC 92-32 1:32 Fw 190F-8s フローテ4、SG4 (HA) 1,840
EC 93-32 1:32 Fokker DR.1 PT-1 (RD) 1,840
EC 94-32 1:32 Fokker DR.1 PT-2 (RD) 1,840
EC 95-32 1:32 Me 262A-1's KG(J)54, JG3, JG7 1,840 
EC 96-32 1:32 Me 262A-1's KG(J)6, JG7 1,840 
EC97-32R 1:32 Ju 87G 10/SG 2 2,800 
EC98-32R 1:32 Ju87G 4.3./SG-2 2,800 
EC 99-32 1:32 Fw 190A-8’s JG 3 シュッルム 1,840 
EC 100-32 1:48 P-51 of Major George Preddy 4,800 
EC 101-32 1:32 P-51 375FG/362,364FS 2,400 在
EC 102-32 1:32 P-51 375FG/362,363FS 2,400 在
EC 103-32 1:32 P-51 375FG/363,364FS 2,400 在
EC 104-32 1:32 P-47D サンダーボルト(バブルトップ) 2,600  
EC 105-32 1:32 P-47D 366TH, 350TH/FG 2,600 在
EC 106-32 1:32 P-47D 79TR, 405TH/FG 2,600 在
EC 107-32 1:32 P-47D 404th、FG 2,600 在
EC 108-32 1:32 V/JG2、JG2、U/JG2 2,600 在
EC 109-32 1:32 T/JG2、3/JG2、W/JG51 2,600 在
EC 110-32 1:32 8/JG6、Stab JG4、Stab JG6 2,600 在
EC 111-32 1:32 U/JG6、Stab JG26、V/JG2、2/JG2 2,600 在
EC 114-32 1:32 スピットファイア Mk.IX RCAF, RAAF, USAAF 2,700 在
EC 115-32 1:32 スピットファイア Mk.IX RCAF, YO-R, 21-E, ZX-I 2,700 
EC 116-32 1:32 スピットファイア Mk.IX RCAF, AE-W, AE-B, GC-K 2,700 在
EC 117-32 1:32 Bf 110C/D 5/ZG1、Stab/ZG26、6/ZG26 2,800 在
EC 118-32 1:32 Bf 110C/D 6/ZG76、3/ZG26 2,800 在 
EC 119-32 1:32 Bf 110C/D 8/NJG 3、1/NJG3、ZG76 2,800 在 
EC 120-32 1:32 Bf 109E-1 Trager Gruppe 186、JG26、51、52 2,800 在
EC 121-32 1:32 Bf 109E-1 JG20、27、52、77 2,800 在
EC 122-32 1:32 Bf 109E-1 JG27、52、54、77 2,800 在
EC 124-32 1:32 Fw 190D-9, D-11, II/JG301, I/JG26 2,800 
EC 125-32 1:32 Fw 190D-9, II/JG301, III/JG2 2,800 在
EC 126-32 1:32 Fw 190D-9, D-13, I/JG26 2,800 
EC 127-32 1:32 Me 262A-1a, JV44, III/JG7 2,800 
EC 128-32 1:32 Fw 190A-1/A-2/A-3 JG-2、JG-51 2,800 在
EC 129-32 1:32 Fw 190A-2/A-3 JG-1、JG-26、JG-51 2,800 在
EC 130-32 1:32 Bf 109F-4 Trop II/JG 27機&エース機 2,800 在
EC 131-32 1:32 Bf 109F-4 Trop 8/JG 27機&エース機 2,800 在
EC 132-32 1:32 Bf 109G-6s 9/JG52、 II/JG51 2,300 
EC 133-32 1:32 Ta 152H-0s JG301 2,800 在
EC 134-32 1:32 Ta 152H-0、H-1/R 11 JG301 2,800 
EC 135-32 1:32 Bf 109F-2s JG 3、JG 54 2,800 
EC 136-32 1:32 Bf 109F-2s JG 3、JG 51、JG 54 2,800 
EC 137-32 1:32 Bf 109F-2s JG 2、JG 3、JG 54 2,800 
EC 138-32 1:32 Me 262As of KG(J) ユニット 2,800 
EC 139-32 1:32 P-51Ds Thunderbird, Duchess Arlene, Flying Dutchman 2,600 
EC 140-32 1:32 P-51Ds Hun Hunter/Texas, Lou IV, Sharkmouth 2,600 
EC 141-32 1:32 P-51Ds Feeble Eagle, Ridge Runner III, Ferocious Frankie 2,600 
EC 142-32 1:32 P-51Ds Big Beautiful Doll, Da' Quake, Petie 2nd 2,600 
EC 143-32 1:32 Ju 87B  T6+AN, イエローG 2,600 在
EC 144-32 1:32 Ju 87B/R T6+AC, AK, F1+AN 2,600 在
EC 145-32 1:32 B-25J 345BG (Air Apaches) 2,800 在
EC 146-32 1:32 B-25H Eatin Kitty, Clana Louise, Dutch 2,800 在
EC 147-32 1:32 He 219 Uhu (A-0、A-2、A-7) 2,800 
EC 148-32 1:32 P-61A Black Widow (A-5、A-10) 3,000 在
EC 149-32 1:32 He 111H STG 3/JG 27/KG 26 2,800 在
EC 150-32 1:32 F4U-1 コルセア VMF 213、214 3,000 在
EC 151-32 1:32 F4U-1 コルセア VF 17、VMF 124、125 3,000 在
EC 152-32 1:32 F4U-1 コルセア VMF 213、JT 150、152 3,000 在
EC 153-32 1:32 Ju 88A-4 KG 30、51、76 2,800 在
EC 154-32 1:32 Ju 88A-4 KG 51、54 LG-1 2,800 在
EC 155-32 1:32 Bf 109G-10 Erla JG 300 2,900 在
EC 156-32 1:32 Bf 109G-10 Erla JG 301.KG(J)6 2,900 在
EC 157-32 1:32 スピットファイアー MK.Ia 19、54、234、610sqn 2,900 在
EC 158-32 1:32 スピットファイアー MK.II 17、19、118、315sqn 2,900 在
EC 161-32 1:32 F4U-1a コルセア 2,900 
EC 162-32 1:32 F4U-1a コルセア 2,900 
EC 163-32 1:32 FAA Corsairs 1836、1843NA、1842Sq 2,900 在
EC 164-32 1:32 Do 335 Pfil W.Nr 240102、105、108、162 2,600 
EC 165-32 1:32 Fw 190Fs (F-8/9) Luftflotle4、SG2 2,900 在
EC 166-32 1:32 Fw 190Fs&A-9 Luftflotle4、SG2、KG(J)27 2,900 在
EC 167-32 1:32 Mosquito MK.IV/PR.MK.IV No.1 PPU、109、627Sq 2,900 
EC 168-32 1:32 Mosquito MK.IV 418、464、487、605Sq 2,900 
EC 169-32 1:32 Mosquito MK.IV 82、305、464Sq 2,900 
EC 170-32 1:32 Me 262B-1a/U-1 NJG 11 Red 8,10 2,800
EC 171-32 1:32 Bf 190G-6s JG 2、51、54、302 3,300 在
EC 172-32 1:32 Bf 190G-6s JG 2、54、300、302 3,300 在
 
24th Scale Eagle Cals
EC 159-24 1:24 ホーカータイフーン MK.IB 448、439、609sqn 3,200 
EC 160-24 1:24 ホーカータイフーン MK.IB 193、198、247sqn 3,200